Uslovi korišćenja

Korišćenjem Alideda.rs smatramo da prihvatate uslove korišćenja. Da biste koristili Alideda portal morate biti poslovno sposobni i u mogućnosti da garantujete izvršenje obaveza prema restoranima. Odgovorni ste za svaku zloupotrebu sopstvenog naloga! Ako hranu naručite morate je i platiti. Ukoliko hrana nije u skladu sa opisom na sajtu i ako usluga restorana nije na prihvatljivom nivou zahtevaćemo od restorana da Vam vrati novac ili isporuči ono što ste tražili. Alideda portal ne isporučuje hranu niti je priprema niti naplaćuje bilo kakvu uslugu bilo restoranu bilo kupcu hrane. Kupac i restoran stupaju u kupoprodajni odnos a Alideda je tu da eventualne probleme pokuša da reši na obostrano zadovoljstvo. Alideda nije odgovoran za eventualne greške u jelovnicima jer jelovnike dostavljaju sami restorani. Ukoliko smatrate da postoje greške, javite to bilo restoranu ili nama. Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti Uslove korišćenja objavićemo te promene na ovoj strani. Alideda.rs tim